Mua 6 Tặng 2
Chúc Bạn May Mắn
Tặng 1 Triệu Tiền Mặt
Giảm 50%
Mua 4 Tặng 1
Mua 1 Tặng 1
Tặng 3 Triệu Tiền Mặt
Tặng 500 Nghìn Tiền Mặt
Tặng 5 Triệu Tiền Mặt
Giảm 10%
Chúc Bạn May Mắn
Tặng 10 Triệu Tiền Mặt
Quay số trúng thưởng 1
Quay số trúng thưởng 1.1  
Quay số trúng thưởng 1.3